Vragenlijst voor het signaleren van Seksuele Dysfuncties (VSD)
De VSD is een meetinstrument dat werd ontwikkeld voor gebruik in onderzoek en in de klinische praktijk.
Van deze vragenlijst bestaan aparte versies voor mannen en vrouwen met een mannelijke partner, met een vrouwelijke partner en zonder partner. Van de versies voor mensen met een partner bestaan daarnaast ook korte versies. In de VSD wordt niet alleen ge´nformeerd naar het feit of, en de frequentie waarmee, problemen uit het domein van de seksuele disfuncties voorkomen, maar ook naar de mate waarin de betrokkene daar last van heeft.

Voor het gebruik van deze vragenlijst is schriftelijke toestemming van de auteur vereist. Hij is bereikbaar via: j.vroege@psyq.nl.