Instructies voor het opmeten van de omtrek van de penis

(voor paren met vaginisme)

 

Wanneer de penis stijf is (volledige erectie), leg dan een centimeterlint halverwege rond de schacht van de penis. Lees dan het aantal centimeters af. Als je geen centimeterlint hebt dan kun je hiervoor ook een touwtje gebruiken. Eerst leg het touwtje rond de penis in erectie. Vervolgens meet je de lengte van dat gedeelte van touwtje dat rond de penis ging door dit langs een centimeter of een liniaal te leggen.

 

Gemiddelde omtrek de penis

In de negen jaar tussen 1939 en 1948 lieten Kinsey, Pomeroy en Martin 2505 Amerikaanse mannen zelf hun penisomtrek meten (Kinsey, Pomeroy & Martin, 1948; Gebhard & Johnson, 1979). Bij deze mannen, voornamelijk blanke studenten, was de mediaan [1] van de penisomtrek in slappe toestand ongeveer 10.2 cm en tijdens erectie ongeveer 12.1 cm.

 

Ook in Nederland is er onderzoek gedaan naar de omtrek van de penis in erectie bij 45 mannen (Janssen,1994). Tabel 1 laat de frequentieverdeling zien voor proefpersonen die zeiden dat ze 'een volledige erectie' hadden (N=45). Voor deze groep was de gemiddelde omtrek 12.2 cm (bereik 9-16 cm, mediaan 11.8 cm). Bij 25% van deze proefpersonen bedroeg de penisomtrek minder dan 10.9 cm, bij 75% minder dan 13.2 cm en bij 90% minder dan 15.4 cm. Voor meer informatie zie:

www.condomerie.com/webshop/penilecircumference/PenisOmtrek-VariatiesNL.pdf

 


Tabel 1. Frequentieverdeling van de penisomtrek na aanbieding van een seksuele stimulus bij proefpersonen met een 'volledige erectie'  (N=45)

Interval

≥ cm

< cm

n

Percentage

Cum. Percentage

1

9

10

03

06.7%

06.7%

2

10

11

08

17.8%

24.5%

3

11

12

12

26.7%

51.2%

4

12

13

08

17.8%

69.0%

5

13

14

06

13.3%

82.3%

6

14

15

03

06.7%

89.0%

7

15

16

03

06.7%

95.7%

8

16

17

02

04.3%

100.0%

 

Bron: Van Lankveld J., ter Kuile M., Leusink P.(2010). Seksuele Disfuncties, diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn Stafleu Loghum.[1] De mediaan vertegenwoordigt het ‘midden’ van een reeks waarnemingen. De helft van de proefpersonen had dus een kleinere en de helft een grotere penisomtrek. De medianen voor de gegevens van Kinsey zijn berekend aan de hand van frequentietabellen die zijn gepubliceerd door Gebhard & Johnson (1979).