In het boek Seksuele disfuncties - diagnostiek en behandeling wordt in de hoofdstukken verwezen naar oefeningen en folders. Deze materialen treft u hierbij aan.

 

Kies links in het menu onder Matrix het betreffende probleem, waarna u een overzicht aantreft waarin de noodzakelijke stappen in diagnostiek en behandeling genoemd worden.

Binnen deze matrix kunt u doorklikken naar de betreffende oefening of folder.

 

Onder Oefeningen en Folders treft u de volledige lijst oefeningen en folders aan. De daar vermelde informatie past in de context zoals in het boek beschreven en in de matrix samengevat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksuele disfuncties. Diagnostiek en behandeling.

Van Lankveld J., Ter Kuile M. & Leusink P.

Houten: Bohn Stafleu Loghum. 2010.†

Bestel hier het boek >>

 

 

Van Lankveld, ter Kuile en Leusink. Seksuele disfuncties.

 

 

Voor wie
Dit boek is bestemd voor de verschillende professionals op het gebied van de seksuele gezondheidszorg. Seksuologen; gz-psychologen, huisartsen, urologen, gynaecologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en zij die daarvoor in opleiding zijn. Voor gebruik in de praktijk van de hulpverlening, geschikt als cursusmateriaal en als basis voor het behandelbeleid binnen organisaties.

 

Beschrijving

De probleemgerichte en uniforme hoofdstukopbouw biedt houvast aan de beroepsbeoefenaren die in de praktijk werken met mensen met seksuele problemen. Stapsgewijs wordt onderscheiden welke interventies bij welke klacht passend zijn.
Elke stoornis bevat een beschrijving van de fenomenologie, de prevalentie en incidentie, en een beknopt overzicht van de somatische en psychologische etiologie. Daarna volgen de diagnostiek en de behandelingsmogelijkheden.

Elk hoofdstuk biedt vervolgens een beknopt overzicht van de state-of-the-art: wat weten we over deze seksuele stoornis en wat behoeft verder onderzoek.
Naast de tekst bevat elk hoofdstuk een beslismatrix waarin de te volgen strategieŽn in diagnostiek en behandeling beknopt worden weergegeven. De matrix duidt aan welke interventies bruikbaar zijn in 1e of de 2e lijnshulpverlening, voorzover dit mogelijk is.